70 років з набуття чинності Статуту ЮНЕСКО

1946 рік, рівно 70 років тому, відзначився важливою віхою для міжнародної організації ЮНЕСКО, спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. А саме, 4 листопада 1946 р. набув чинності Статут організації після його ратифікації 20-ма державами-учасниками, фактично ця дата вважається днем утворення організації.  Повна назва міжнародної організації звучить як United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (скорочено UNESCO), з англійської − Організа́ція Об’є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри. Ця організація при співпраці своїх членів-держав опікується галузями освіти, науки, культури, сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам’яток культури по усьому світу.

Юнеско_обложкаНа початок 2013 року кількість країн-учасниць становила 195. Головний осередок ЮНЕСКО розташований у Парижі. ЮНЕСКО має своє видавництво Office des Presses de l’Unesco (різними мовами) яке видає 26 періодичних видань, серед яких «Кур’єр ЮНЕСКО» (35 мовами), «Культури», «Музеум», «Перспективи освіти» та ін. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954 р.

Дізнатися більше про діяльність ЮНЕСКО, співробітництво організації з Україною, з відзначенням найважливіших подій останніх років, асоційовані школи ЮНЕСКО, святкування Міжнародних Днів, Років чи Десятиріч ЮНЕСКО та ООН, міжнародні проекти цих організацій Ви можете в нашій бібліотеці з інформаційного видання «ЮНЕСКО в Україні», розробленого 2016 року.