Волошин Петро Власович

voloshin-petr-vlasovich_До 95-річчя Петра Волошина лікаря-невролога, уродженця Київщини

Волошин Петро Власович

– лікар-невролог, визначний вчений в галузі неврології, талановитий організатор охорони здоров’я, педагог, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор.

Біографія. Народився 13 січня 1928 року в с. Любарці Бориспільського району Київської області в робітничій  сім’ї. Батько – Влас Фалалейович, працював головним механіком МТС, старший брат закінчив Харківський політехнічний інститут, інженер, середній брат (не повернувся з фронту) – перед війною вступив до машинобудівного технікуму.

Здійснюючи свою мрію про небо і бажання взяти участь у боротьбі з фашистами, Петро Власович Волошин, отримавши довідку про закінчення з відзнакою семирічної школи, вступає до Харківської спецшколи Військово-повітряних сил, яку закінчує у 1946 р. Взяти участь у боях з ворогом не довелось, закінчилась війна. Закінчивши екстерном десять класів, П.В. Волошин вступає до Харківського політехнічного інституту, проте, тяжкий повоєнний час змусив перейти на вечірнє, а згодом – на заочне відділення. Під час навчання доводиться працювати на різних роботах.

По закінченні в 1951 році. Політехнічного інституту і служби в армії П.В. Волошин стає студентом Харківського медичного інституту, який закінчує у 1959 році з відзнакою. Поштовхом до вступу в інститут був потяг до вивчення фізіологічних можливостей людини в звичайних та екстремальних умовах, впливу зовнішніх чинників на працездатність та життєдіяльність людини. Не останнім приводом до вступу до медичного інституту була і мрія матері, Федори Андріївни, бачити свого сина лікарем, бо для неї професія лікаря була найбільш важливою і поважною.

Вже в період навчання в інституті П.В.Волошин виявляє великий інтерес до наукових досліджень. Керівник кафедри нервових хвороб професор Г.Д. Лещенко зумів розпізнати талант творчої особистості П.В. Волошина ще в студентські роки. На шостому курсі Петро Власович цілий протягом року працює на кафедрі і закладає основи сучасної електрофізіологічної лабораторії. Він самостійно сконструював електроенцефалограф, електроміограф, апарат для графічного запису тонкої моторики верхньої кінцівки, реографічні приставки, бере активну участь в роботі студентського наукового гуртка, проводить наукові дослідження, виступає на наукових конференціях з доповідями, вже тоді визначається основний інтерес Петра Власовича – дослідження діяльності нервової системи. В цей же час П.В. Волошин розпочинає дослідження з електрофізіології головного мозку, зокрема, при судинній патології, які продовжує під час навчання в аспірантурі на кафедрі нервових хвороб по закінченні медінституту у 1959 році. Саме цим питанням присвячена оригінальна кандидатська дисертація Петра Власовича «Состояние сосудистой системы при гипертонической болезни с очаговыми и диффузными церебральными нарушениями», яку він захищає в 1963 р. за спеціальністю «нервові хвороби».

Практична, педагогічна, наукова діяльність П.В. Волошина продовжується на цій кафедрі спочатку на посаді асистента (1962–1966 рр.), потім – доцента (1966–1972 рр.). У дружньому колективі кафедри Петро Власович користується незмінною повагою і любов’ю, його новаторські ідеї, притаманні на всіх етапах творчого життя, вже тоді були високо оцінені вчителями, колегами. Своїми вчителями П.В. Волошин вважав академіка В.Г.Шмідта, професорів С.Н. Савенка і Г.Д. Лещенка. Надалі науковий інтерес П.В. Волошина концентрується на вивченні нового напрямку в неврології – опікової хвороби, що стало темою докторської дисертації «О нейрогенных структурно-функциональных системных механизмах патогенеза ожоговой болезни», захищеної у 1973 р.

З 1973 р. П.В.Волошин запрошений очолити кафедру нервових хвороб Чернівецького медичного інституту (тепер Буковинський державний медичний університет), де його професійний та організаторський талант виходить на новий щабель розвитку. Завдяки ідеям П.В.Волошина, наукова й педагогічна діяльність кафедри отримує нові напрямки. Цього ж року П.В.Волошина призначають деканом лікувального факультету а з 1974 р. – проректором з наукової роботи, і присвоюють вчене звання професора. За період роботи проректором П.В. Волошин багато робить для вдосконалення наукової та педагогічної роботи Чернівецького медичного інституту.

Важливою віхою на життєвому шляху П.В.Волошина є призначення його у 1977 році директором Харківського науково-дослідного інституту неврології та психіатрії (сьогодні державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»), який він очолював протягом 40 років (до самої смерті в 2017 році)., завідуючи за сумісництвом кафедрою неврології і нейрохірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

За час керівництва П.В. Волошина інститут із найнижчої категорії науково-дослідного інституту перейшов у найвищу, став провідним, єдиним в Україні, комплексним багатопрофільним науковим закладом в галузі неврології, психіатрії та наркології, філії якого були відкриті також у Києві та Феодосії. При інституті була відкрита власна клініка на 270 ліжок, консультативна поліклініка на 250 відвідувань за добу. З 2000 р. інститут переведено у систему Національної академії медичних наук (НАМН) України.

За керівництва П.В. Волошина інститут підтримував міцні творчі зв’язки з науково-дослідними установами різного профілю і рівня в країні та за рубежем для вирішення медичних проблем на стику наук. Серед них університети США (штат Мічиган), Канади (Торонто), міжнародна організація «Генетика людини» у рамках ЄС (Велика Британія), клініки Швейцарії (Цюрих), Німеччини (Дортмунд), Фінляндії, Польщі (Ополе). У 1991 та 1993 рр. він був на стажуванні з психоневрології у США.

П.В. Волошин був членом правління Європейської асоціації неврологів, членом європейських експертних комісій, що сприяли зростанню і зміцненню авторитету вітчизняної психоневрології у світовій медицині. На базі інституту працює президія ГО «Асоціація науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України», президентом якої понад 35 років був П.В. Волошин.

П.В. Волошин був головою експертної комісії НАМН та МОЗ України «Неврологія», головою спеціалізованої вченої ради із розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук, головним редактором журналу «Український вісник психоневрології» й одного з найстаріших зарубіжних медичних журналів «The Lancet Neurology», членом редакційних рад ще 10 фахових медичних видань, академіком вищої школи України, Нью-Йоркської академії медичних наук, Американської академії психіатрії.

Внесок П.В. Волошина у психоневрологічну науку високо оцінений світовою медичною спільнотою. У 2004 р. Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика Британія) Петро Власович визнаний міжнародним фахівцем року з охорони здоров’я, а у 2005 р. нагороджений дипломом досягнень у медицині та охороні здоров’я. У 2005 р. Американським біографічним інститутом (Рейлі, Північна Кароліна, США) П.В. Волошина включено до міжнародного довідника «Видатні уми ХХІ ст.». Був членом Американської академії медицини і Нью-Йоркської академії психіатрії.

271020215525img178За вагомий внесок у розвиток медичної науки у 1986 р. П.В.Волошину присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. За заслуги в розвитку психоневрологічної науки й охорони здоров’я нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1997), орденом Дружби народів (1981), Морським хрестом ІІІ ступеня, 6 медалями, почесними грамотами Верховної Ради України, МОЗ України, НАМН України. Ім’я П.В. Волошина занесене до Алеї трудової слави України. Почесний громадянин м. Харків. Ім’я П.В. Волошина можна знайти в томах «Енциклопедії сучасної України», у багатьох довідниках та біографічних виданнях, таких як «Хто є хто в Україні», «Медична еліта України», «Україна медична», у виданнях міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття».

Висока порядність П.В.Волошина, глибокий розум і мудрість людини, науковця і лікаря, доброзичливість і чуйність, уболівання за нейронауку – справу всього життя, поряд з високою вимогливістю до себе та колег у виконанні професійних обов’язків викликали велику повагу всіх, хто з ним спілкувався чи по роботі, чи за життєвими обставинами.

27 жовтня 2021 року Петро Власович пішов з життя.

Науковий внесок: Сферу наукової діяльності Петра Власовича складали проблеми психоневрології, у яких прерогатива належала судинній патології головного мозку, неврологічні аспекти опікової хвороби, нейроінфекції, демієлінізуючі захворювання нервової системи, зокрема, розсіяний склероз, проблеми алкоголізму та наркоманії, психоневрологічні аспекти наслідків стресових станів, суїцидологія, дитяча психоневрологія. Реабілітація хворих з ураженням нервової системи. Невропатологія на тлі опікової хвороби. Успішно поєднуючи науково-дослідну діяльність з організаторською, він дійсно вважається піонером у дослідженні вузлових проблем сучасної психоневрології та їх фундаментальних основ. Разом з колективом інституту він зробиввагомий внесок у розроблення епідеміології, клініки судинних захворювань головного мозку, запропонував оригінальні розробки управління функціями організму – адаптивне регулювання. Він також започаткував новий напрямок у неврології – невропатологію опікової хвороби.

271020215525PV Voloshyn 1980sВін автор фундаментальних праць і методичних посібників. Його ідеї і доробки, покладені в основу багатьох методик лікування, профілактики і диференціальної діагностики, були розроблені очолюваним ним інститутом.

Під його керівництвом та за безпосередньою участю були започатковані та розширені фундаментальні і прикладні дослідження судинних захворювань головного мозку, невропатології опікової хвороби, психоневрологічних наслідків черепно-мозкової травми, з проблем нейроінфекцій, дегенеративних захворювань нервової системи, зокрема розсіяного склерозу, бічного аміотрофічного склерозу, міастенії, хвороби Паркінсона, депресій і суїцидів, психічних захворювань широкого нозологічного спектра, алкоголізму і наркоманій.

Один із напрямів наукових досліджень П.В. Волошина – розробка немедикаментозних методів лікування психоневрологічних захворювань. Запропоновано оригінальні методики біоадаптивного регулювання функцій організму, створено біотехнічну систему на підставі біооборотних зв’язків для регуляції психофізіологічного стану, впроваджено застосування в лікуванні хворих із психічними розладами, депресіями, наслідками травми головного мозку краніоцеребральної гіпотермії і світлотерапії, нові методи мануальної терапії та ін. 

Одним із перших в Україні П.В. Волошин ініціював вивчення психоневрологічних та психологічних аспектів медицини катастроф та екстремальних ситуацій, зокрема наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дослідженнями яких вперше доведено негативний вплив малих доз радіації на нервову систему людини. Було запропоновано нові високоефективні методи і прилади для діагностики, лікування, профілактики і реабілітації хворих.

Були розпочаті і поглиблені актуальні нейрофізіологічні та медико-психологічні дослідження для космічних центрів СРСР, України, Українського антарктичного центру.

Інститут одним із перших у країні розпочав дослідження психоневрологічних проблем вибухової черепно-мозкової травми та реабілітації воїнів АТО і вимушених переселенців із зони військових дій.

Ідеї і доробки П.В. Волошина покладені в основу багатьох методик лікування, профілактики і диференційної діагностики. Автор понад 580 наукових праць, 30 монографій та посібників, 32 винаходів і патентів.

Під керівництвом П.В. Волошина були розпочаті і поглиблені актуальні нейрофізіологічні та медико-психологічні дослідження для космічних центрів України і Росії, Українського антарктичного центру. Він автор понад 560 наукових праць, у тому числі 29 монографій та посібників, 32 винаходів і патентів (як автор і співавтор).

Він створив велику сучасну національну наукову школу психоневрології: під його керівництвом виконані 24 докторські і 65 кандидатських дисертацій. Уже не одне покоління неврологів, психіатрів і наркологів, учнів Петра Власовича, які добре відомі в наукових колах Європи і світу, зміцнює авторитет вітчизняної науки у світовій медичній спільноті. Його учні – велика плеяда вітчизняних вчених і практиків із країн СНД і зарубіжжя, які очолюють наукові установи, кафедри, підрозділи, практичні заклади охорони здоров’я по всій Україні і за кордоном, продовжують наукові традиції, закладені П.В. Волошиним. Серед учнів П.В. Волошина – 7 заслужених діячів науки і техніки України; 5 лауреатів Державної премії України, 8 – заслужених лікарів України, 1 – Герой України.

Використані і рекомендовані джерела:

  1. Волошин Петро Власович – директор Інституту неврології, психіатрії і наркології НАМН України // Українська конфедерація журналістів. – Режим доступу: https://who-is-who.ua/main/page/bestmed2007/65/244
  2. ВОЛОШИН Петро Власович // Асоціація випускників БДМУ. – Режим доступу: http://vipusknik.bsmu.edu.ua/pisch/voloshin-petro-vlasovich
  3. Волошин Петро Власович // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 3 (73). – C. 195-196. – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/41527
  4. Волошин Петро Власович // Харківська міська рада. – Режим доступу: https://www.city.kharkov.ua/uk/o-xarkove/pochetnyie-xarkovchane/voloshin-petro-vlasovich.html
  5. До 80-річчя Петра Власовича Волошина // Український нейрохірургічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 74–75. – Режим доступу: http://theunj.org/article/view/108895/103845
  6. До 80-річчя Петра Власовича Волошина // Український нейрохірургічний журнал. – №1. –2008. – С. 74-75. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/k-80-letiyu-petra-vlasovicha-voloshina/viewer
  7. Пам’яті видатного вченого П.В. Волошина // Український медичний часопис. – № 6 (146) – XI/XII 2021. – Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/223770/pam-yati-vidatnogo-vchenogo-p-v-voloshina
  8. Перцева Ж. М. Волошин Петро Власович / Ж. М. Перцева // Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи : біобібліографічний довідник / за заг. ред. В. М. Лісового. – Харків : ХНМУ, 2010. – 208 с. – [C.41-42]. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/728
  9. Петро Власович Волошин // Скарбниця Харківської медицини. Постаті : біографічний довідник / за заг. ред. В. М. Лісового. – Харків : ХНМУ, 2015. – 128 с. – [C.26]. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/16215/3/Ск%
  10. Пішов з життя Волошин Петро Власович // Національна академія медичних наук України. – Режим доступу: http://amnu.gov.ua/pishov-z-zhyttya-voloshyn-petro-vlasovych/. – Дата публікації: 27.10.2021.

Підготовлено працівниками інформаційно-бібліографічного відділу,

завідувач Людмила Соколовська